ZMIANY,W dniu ,27.03 tj. piątek, odbędzie się zebranie plenarne KS PPPN w restauracji Winiarscy o godzinie 17 00. ,
,Obecność wszystkich sędziów oraz kandydatów na sędziów obowiązkowa.,
,Egzamin sędziów klasy O i A odbędzie się w dniu 21.03 tj. sobota w ,Nowym Sączu o godzinie 11.00.,Sędziowie zobowiązani są do zabrania aktualnych kart zdrowia.,
,Egzamin sędziów klasy B i C oraz nowych kandydatów odbędzie się w dniu 28.03 tj. sobota w ,
,Nowym Targu.                      ,
,                                                                                                                          Łukasz Królczyk,
,                                                                                                                        Sekretarz KS PPPN,
, ,

Leave a comment