,Zmiana przepisu w sprawie organizacji gry w piłkę nożną, która dokonana została uchwałą PZPN nr. III/26 z dnia 17 lutego 2011 roku i wpisana do Regulaminu Rozgrywek Seniorów i Juniorów MZPN z upoważnienia zarządu MZPN, wymaga interpretacji., ,Wydział Gier MZPN niniejszym wydaje własną interpretację przepisu niżej wymienionego i ta stanowi podstawę prawną, obowiązującą do czasu otrzymania wyjaśnień pisemnych z Wydziału Gier PZPN. O ewentualnej zmianie interpretacji przedmiotowego przepisu, WG MZPN poinformuje odrębnym komunikatem. Ewentualna zmiana interpretacyjna obowiązywać będzie wszystkie kluby w nowym terminie opublikowanym komunikatem, który zostanie zamieszczony na portalu internetowym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej., , ,Zapis przepisu o treści:, , “Zawodnik do 19 lat może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry (przepis nie dotyczy bramkarzy)”., , ,Interpretacja WG MZPN:, , Łączny czas gry zawodnika w dwóch zawodach ligowych, dwóch kategorii wiekowej, nie może przekroczyć sumy regulaminowego czasu gry w odniesieniu do jego drugich zawodów, w których uczestniczył. Jeśli drugie zawody są kategorii junior młodszy, to obowiązujący tu czas wynosi 80 minut i ten nie może być przekroczony z wyliczenia udziału w dwóch zawodach. Odpowiednio, dla kategorii wiekowej junior starszy wynosi 90 minut, trampkarz starszy 70 minut, trampkarz młodszy 60 minut., , Interpretacja powyższego na przykładach kategorii wiekowych obowiązujących w sezonie 2010/2011, , I. Zawodnik X, rocznik urodzenia 1995 (junior młodszy) został zgłoszony do gry swojego klubu w dwóch drużynach kategorii wiekowej – junior młodszy i junior starszy., , 1) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniorów młodszych 40 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach w zespole juniorów starszych może rozegrać pozostałą cześć czasu gry obowiązującego w tych drugich zawodach (90 minut), a więc 90 minut – 40 minut = ,50 minut,., , 2) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniorów starszych 45 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach kategorii wiekowej zespołu junior młodszy może wystąpić przez czas wyliczony: 80 minut – 45 minut = ,35 minut,., , 3) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela/, zawodnik X rozegrał najpierw w zespole juniora starszego 20 minut, wówczas w drugich zawodach juniorów młodszych może w swoim zespole wystąpić maksymalnie przez czas wyliczony: 80 minut (regulaminowy czas gry w drugim zespole) – 20 minut = ,60 minut,., , 4) Jeśli zawodnik X zagra w pierwszych zawodach któregoś z zespołów swojego klubu więcej niż 50% regulaminowego czasu gry, to w kolejnych zawodach swojego klubu może zagrać dopiero po upływie 48 godzin., , II. Zawodnik Y, rocznik urodzenia 1997 (trampkarz starszy) został zgłoszony do gry swojego klubu w dwóch drużynach kategorii wiekowej – trampkarz starszy i junior młodszy., , 1) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole juniorów młodszych 40 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach w zespole trampkarzy starszych może rozegrać pozostałą cześć czasu gry obowiązującego w tych drugich zawodach (70 minut), a więc 70 minut – 40 minut = ,30 minut,., , 2) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela), zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole trampkarzy starszych 35 minut (50% czasu gry), wówczas w drugich zawodach kategorii wiekowej zespołu junior młodszy może wystąpić przez czas wyliczony: 80 minut – 35 minut = ,45 minut,., , 3) W zawodach ligowych, jednego terminu (np. sobota/niedziela/, zawodnik Y rozegrał najpierw w zespole juniora młodszego 20 minut, wówczas w drugich zawodach trampkarzy starszych może w swoim zespole wystąpić maksymalnie przez czas wyliczony: 70 minut (regulaminowy czas gry w drugim zespole) – 20 minut = ,50 minut,., , 4) Jeśli zawodnik Y zagra w pierwszych zawodach któregoś z zespołów swojego klubu więcej niż 50% regulaminowego czasu gry, to w kolejnych zawodach swojego klubu może zagrać dopiero po upływie 48 godzin., , , ,Za Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Zdzisław Wagner /wiceprzewodniczący/, , Kraków, 2011-04-08,

Leave a comment