,Kolejne zebranie plenarno szkoleniowe odbędzie się , , ,w ostatni Czwartek w miesiącu Luty o godzinie 18.00, , ,w Domu Nauczyciela., , ,Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa.,  , ,1.  Obowiązkiem sędziego i obserwatora jest uczestniczenie we wskazanych jako obowiązkowe: kursokonferencjach, zebraniach plenarnych, szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla nich przez właściwą terytorialnie Komisję Sędziowską, Komisję Szkoleniową lub Zarząd Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz.,  , ,1)  ,Nieusprawiedliwiona nieobecność sędziego lub obserwatora na obowiązkowym szkoleniu powoduje konieczność zapłaty opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego., ,2)  ,Sekretarz Kolegium Sędziów lub sekretarz Komisji Sędziowskiej powiadamia właściwego Referenta Obsady, Referenta Finansowego oraz Przewodniczącego Kolegium Sędziów lub Komisji Sędziowskiej o powstaniu okoliczności, o której mowa w pkt. 1., ,3)  ,Od chwili powzięcia tej informacji przez Referenta Obsady sędzia nie może być delegowany na zawody – aż do czasu przedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty regulaminowej., ,  ,

Leave a comment