Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej uprzejmie informuje o:,I. kursach szkoleniowo – unifikacyjnych dla sędziów i obserwatorów:,A – sędziowie I ligi – 13-15 lutego 2009 COS Spała, ul. Mościckiego 6,,B – sędziowie asystenci I grupy – 13-15 lutego 2009 COS Spała, u;. Mościckiego 6,,C – sędziowie II ligi – 14-15 lutego 2009 COS Spała, ul. Mościckiego 6;,D – obserwatorzy Ekstraklasy, I i II ligi – 13 – 15 lutego 2009 Spała ul. Piłsudskiego 20 – OW ”Zacisze”, przyjazd do godziny 17.00,,E – sędzie główne i asystentki – 27lutego-1marca 2009 COS Spała, ul. Mościckiego 6,,F – sędziowie asystenci II grupy – 28 kwietnia 2009 , Płock – Wyższa Szkoła im. Włodkowica,,G – sędziowie główni III ligi – 20 maja 2009 . Egzaminy zgodnie z ustaleniami przeprowadzają pozostałe ZPN prowadzące rozgrywki tj. : Podlaski , Pomorski, Opolski i Lubelski ZPN.,II. szkoleniu dla mentorów KS ZPN, które odbędzie się 9 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie PZPN.,III. Egzaminy dla obserwatorów III ligi przeprowadzą poszczególne Kolegia Sędziowskie i w terminie do 10 marca 2009 roku prześlą oryginały testów teoretycznych z egzaminów do Kolegium Sędziów PZPN, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.,

Leave a comment