Oświadczenie, ,W zwią,zku z zaistniałą sytuacją w dniu 17.08.2014r. chciałbym złozyć następujące  wyjaśnienie odnośnie meczu ,KL. “O” LKS Szaflar,y – KS DUNAJEC Nowy Są,cz.,Wymagania jakie zostały nałożone na organizatora zawodów tj. klub LKS Szaflary w żaden sposób nie zostały wymumuszone przez delegowanego na ten mecz Obserwatora Pana Jacka Włosińskiego.,Wypłyneły one tylko i wyłącznie z mojej własnej inicjatywy i wbrew temu o czym informowałem klub nie miał na moją decyzje wpływu Pan Włosiński.,Mając na uwadze powyższe chciałbym za całe zamieszanie serdecznie przeprosić Działaczy, Zawodników, Sympatyków klubu LKS Szaflary a przede wszystkim Obserwatora tych zawodów Pana Jacka Włosińskiego., ,Ze sportowym pozdrowieniem,sędzia zawodów Mariusz Wrażeń,

Leave a comment