,Materiały szkoleniowe UEFA,Materiały szkoleniowe UEFA dla sędziów i obserwatorów UEFA Refereeing Assistance Programe 2013:1 opracowane przez Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN (tłum: Damian Picz). Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja bez zgody UEFA zabronione.,Materiały do pobrania ,TUTAJ,.,Aby uzyskać dostęp do części „Cosiderations” oraz „Reasons/Decisions”, należy jednocześnie wcisnąć klawisze „strzałka w dół” oraz „J”., ,

Leave a comment