,Zarząd KS PPPN prosi o zapoznanie się z pismem Prezesa MZPN – Pana Ryszarda Niemca w sprawie portalu “Łączy nas Piłka” i dostosowanie się do wytycznych w nim zawartych., ,PISMO,

Leave a comment