,T E S T    T E O R E T Y C Z N Y,Z   O D P O W I E D Z I A M I, ,    , Poniżej wrzuciłem najnowszy dostępny test teoretyczny ( testysedziowskie.pl) przeprowadzony w Spale podczas spotkania sędziów II ligi oraz obserwatorów poziomu narodowego. ,U W A G A  !!!,W  Menu  dodałem link do strony z przepisami oraz testami sędziowskimi , , ,TEST KS PZPN DLA SĘDZIÓW II LIGI ORAZ OBSERWATORÓW POZIOMU NARODOWEGO,20/07/2013, ,LEGENDA: , ,G, – grać dalej     , ,J, – jeszcze raz     , ,R, – rzut rożny ,B, – rzut wolny bezpośredni     , S, – rzut sędziowski     , Z, – zakończenie ,P, – rzut wolny pośredni      ,Br, – bramka      ,Rb, – rzut od bramki ,K, – rzut karny      ,W, – wrzut     ,          +, – napomnienie ,TAK / NIE      A, B, C, D          ++, – wykluczenie , , ,1. Sędzia w trakcie gry zauważył, iż obrońca drużyny gospodarzy ma zakrwawioną ,koszulkę. Jednak zanim nastąpiła przerwa w grze zawodnik sam poprosił sędziego ,o zezwolenie na opuszczenie boiska, a sędzia wyraził na to zgodę. Zawodnik ,zszedł poza boisko na wysokości własnego pola karnego, włożył nową koszulkę ,podaną mu przez kierownika zespołu i widząc, że jego drużyna może strzelić ,bramkę, wszedł na boisko bez zgody sędziego. Następnie chcąc odzyskać piłkę ,zaatakował przeciwnika w sposób niebezpieczny, tj. wysoko podniesioną nogą, co ,nastąpiło na linii pola karnego tego obrońcy. Jaka będzie decyzja sędziego, jeśli ,przerwał on grę z tytułu naruszenia artykułu XII?  ,Odp., P+  (S. 56, S. 109 ),2. W drugiej minucie gry, w środkowej strefie boiska zawodnik nr 8 z drużyny gości ,podstawił nogę przeciwnikowi, który znajdował się przy piłce. Sędzia odgwizdał ,przewinienie, jednak faulujący zawodnik z premedytacją uniemożliwiał szybkie ,wznowienie gry zawodnikowi gospodarzy. Jakie decyzje powinien podjąć sędzia, ,biorąc pod uwagę fakt, że było to pierwsze przewinienie w meczu: ,A. Rzut wolny bezpośredni oraz widoczna reprymenda słowna ,B. Rzut wolny bezpośredni ,C. Rzut wolny bezpośredni oraz żółta kartka , ,Odp., C  (S. 119) ,3. Czy za próbę podstawienia nogi przeciwnikowi w sposób nieostrożny sędzia ,podyktuje rzut wolny bezpośredni, względnie rzut karny, jeśli miało to miejsce ,w czasie gry? , ,Odp. ,TAK  (S. 30) ,4. Czy sędzia przy stosowaniu korzyści winien wziąć pod uwagę fakt, iż drużyna ,poszkodowana ma bezpośrednią szansę na zdobycie bramki? , ,Odp. ,TAK  (S. 62), ,5. Drużyna gości zdobyła bramkę. Dwóch zawodników tej drużyny, w przypływie ,radości, opuściło pole gry fetując zdobycie bramki. Wymienieni zawodnicy ,znaleźli się około 10 m. od linii bramkowej, jednak szybko powrócili na boisko. ,Sędzia uznał jednak, że naruszyli oni Przepisy gry. Czy słusznie? ,Odp. ,NIE  (S. 112), ,6. Jakie warunki muszą być spełnione przez zawodników nie wykonujących rzutu ,karnego w normalnym czasie gry: ,A. Muszą znajdować się na polu gry ,B. Muszą znajdować się na zewnątrz pola karnego ,C. Muszą znajdować się za punktem karnym ,D. Muszą znajdować się w odległości co najmniej 9,15 m. od punktu karnego , ,Odp. ,A, B, C, D   (S. 36 ), ,7. Podczas wykonywania rzutu z rogu (piłka była w grze), obrońca znajdujący się ,przed swoim bramkarzem podskakiwał przed nim. Jakie decyzje podejmie sędzia? , ,Odp. ,G   (S. 109)  Brak przew. ,8. Zawodnik wykonał atak na piłkę w taki sposób, że przeciwnik prowadzący piłkę ,został narażony na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Sędzia przerwał grę ,wiedząc, że zawodnik popełniający faul posiada już żółtą kartkę. Następnie ,pokazał mu drugą żółtą kartkę za popełniony faul i wykluczył go z gry. Słusznie? ,Odp. ,NIE   (S. 105), ,9. Gwałtowne, agresywne zachowanie występuje, gdy: ,A. Ma miejsce na polu gry i poza nim ,B. Ma miejsce tylko, gdy piłka jest w grze ,C. Ma miejsce w czasie gdy piłka jest w grze lub poza grą ,D. Ma miejsce, gdy jest popełnione wobec widza , ,Odp.  ,A, C, D  (S. 115 ),10. Czy do obowiązków sędziego technicznego należy udzielenie obsłudze medycznej ,instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku kontuzji zawodników? , ,Odp. ,TAK   (S. 171), ,11. Zawodnik wykonywał wrzut do współpartnera. Zawodnik drużyny przeciwnej ,wcześniej ostrzeżony, znajdował się niecałe 2 m od miejsca wykonania. Piłka ,prawidłowo wprowadzona do gry odbiła się od biegnącego sędziego i wpadła do ,bramki wykonawcy. Podaj decyzję sędziego. ,Odp. ,J+ / W+  (S. 122 ),12. Nierozważność ma miejsce, gdy: ,A. Atak naraża na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji ,B. Atak wykonany jest bez zachowania należytej staranności ,C. Atak całkowicie nie zważa na bezpieczeństwo przeciwnika ,D. Żadna z proponowanych odpowiedzi , ,Odp. ,C   (S. 105), ,13. Po zakończeniu I połowy, podczas schodzenia obu drużyn, bramkarz drużyny ,gości zachował się niesportowo wobec trenera gospodarzy. Sędzia widząc całe ,zajście pokazał bramkarzowi ż.k. i poinformował kapitana gospodarzy o powyższej ,karze. Czy działanie sędziego było właściwe, skoro cały incydent miał miejsce w ,bezpośrednim otoczeniu pola gry? , ,Odp. ,NIE   (S. 162), ,14. Sędzia – uznając, że nastąpiło naruszenie artykułu IV – zwrócił uwagę ,zawodnikowi, który miał wypuszczoną koszulkę prosząc, aby „wpuścił” ją w ,spodenki. Czy miał takie prawo? , ,Odp. ,NIE   (S. 18), ,15. Zawodnik kontuzjowany powrócił na pole gry bez zgody sędziego i znajdując się w ,polu karnym drużyny przeciwnej został nieostrożnie zaatakowany w nogę co ,spowodowało upadek. Co winien postanowić sędzia? , ,Odp. ,P+   (S. 56), ,16. W przerwie pomiędzy pierwszą, a drugą połową zawodnik rezerwowy zajął miejsce ,zawodnika z podstawowego składu nie informując o tym sędziego. Sędzia ,zorientował się o tym w 65 min, podczas gry. Podaj decyzję sędziego. , ,Odp. ,P + / G +    (S. 17), ,17. W 5 minucie zawodów sędzia zauważył, że na polu gry znajduje się zawodnik ,rezerwowy zamiast innego zgłoszonego zawodnika. Przerwał grę i chciał udzielić ,napomnienia winnemu zawodnikowi. Widząc to kapitan podbiegł do sędziego ,informując, że zamiana została dokonana przed rozpoczęciem meczu. Co w takim ,przypadku uczyni sędzia? ,Odp. ,S    (S. 16 ),18. Napastnik znajdował się w polu karnym przeciwnika w sytuacji korzystnej do ,zdobycia bramki. W momencie mijania obrońcy został przez niego zaatakowany ,w taki sposób, że atak nie zważał na konsekwencje, które może spowodować. ,Co postanowi sędzia, jeśli z tego tytułu przerwał grę? , ,Odp. ,K+    (S. 105), ,19. Kierownik drużyny gospodarzy 10 minut przed rozpoczęciem meczu poinformował ,sędziów, że z powodu problemów żołądkowych zawodnik rezerwowy nr 11 zajmie ,miejsce w pierwszym składzie w miejsce zawodnika nr 20, który usiądzie na ławce ,jako zawodnik rezerwowy. Sędzia przychylił się do prośby kierownika. Czy postąpił ,niesłusznie? , ,Odp. ,NIE   (S. 136/7a), ,20. Zawodnik po otrzymaniu od sędziego zgody na opuszczenie pola gry, zanim je ,jeszcze opuścił, wziął czynny udział w grze. Sędzia przerwał grę, ukarał ,zawodnika karą napomnienia za niesportowe zachowanie, a przerwaną z tego ,tytułu grę wznowił: ,A. rzutem sędziowskim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania ,gry ,B. rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w chwili ,przerwania gry ,C. rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia , ,Odp. ,C    (S. 136 ), ,21. Sędzia ostrzegł zawodnika, iż podczas wykonywania rzutu z rogu powinien ,znajdować się w odległości 9.15 m od łuku pola rożnego. Mimo tego zawodnik ,ponownie skrócił odległość przed wykonaniem rzutu z rogu oraz przejął piłkę ,zagraną przez przeciwnika wykonującego ten rzut. Co powinien zrobić sędzia? ,Odp.  ,J+    (S. 124), ,22. Jaka będzie decyzja sędziego, jeśli napastnik otrzymał piłkę zagraną chwilę ,wcześniej w sposób rozmyślny przez przeciwnika, i w oczywisty sposób odniósł ,korzyść przebywając na pozycji spalonej, a sędzia asystent zasygnalizował ,chorągiewką przekroczenie Przepisów gry z tytułu artykułu XI? , ,Odp.  ,G    Okólnik 1362 ,23. Bramkarz chwyconą w polu bramkowym piłkę wyrzuca do kolegi z drużyny ,znajdującego się w polu karnym, który niedokładnie odgrywa piłkę kolanem w ,kierunku bramkarza. Bramkarz ratując swoją drużynę przed utratą bramki ,piąstkuje piłkę, która wychodzi poza linię bramkową, na zewnątrz bramki. Co ,zrobi sędzia? , ,Odp.  ,R     (S. 111, kr. 12 ),24. Czy zawsze wszyscy zawodnicy którzy ukończyli zawody, muszą przebywać w ,kole środkowym, podczas wykonywania rzutów z punktu karnego w celu ,wyłonienia zwycięzcy meczu ? ,Odp. ,NIE    (S. 46 ,),25. Zawodnik opuścił pole gry za zgodą sędziego w celu wymiany obuwia. Powrócił ,na pole gry bez zgody sędziego, gdy piłka była w grze i podstawił nogę ,przeciwnikowi poza polem karnym, w taktycznym celu przeszkodzenia w ,prowadzeniu korzystnej akcji przez drużynę przeciwną. Jakie będą kolejne ,decyzje sędziego w zaistniałej sytuacji? , ,Odp. ,B+, ++    (S. 56, S. 111, kr. 2 ), ,26. W trakcie zawodów doszło do uszkodzenia poprzeczki. Sędzia po konsultacji z ,organizatorem meczu poczekał, aż bramka zostanie wymieniona na nową, a ,następnie wznowił grę rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka ,w chwili przerwania gry. Czy postąpił prawidłowo? , ,Odp., TAK   (S. 52), ,27. W środkowej strefie boiska dwaj zawodnicy przeciwnych drużyn wyskoczyli do ,górnej piłki i zderzyli się głowami. Obaj upadli na murawę. Jednemu zaczęła ,lecieć krew z łuku brwiowego, drugi po upadku leżał nieruchomo, co mogło ,sugerować wstrząs mózgu. Co powinien uczynić sędzia, widząc, że drużyna ,krwawiącego piłkarza konstruuje atak pozycyjny pod polem karnym rywali ? , ,Odp.  ,S    (S. 62, kr. 2, S. 63, kr. 14 ),28. Napastnik drużyny gości w momencie podania do niego piłki przez współpartnera ,znajdował się na pozycji spalonej. Futbolówka została jednak podana w sposób ,bardzo niedbały i zmusiło to tego napastnika do zaatakowania obrońcy rywali w ,walce o dojście do podania. Po wygraniu tej rywalizacji napastnik oddał strzał i ,zdobył bramkę. Decyzja ? , ,Odp. ,P   (Okólnik 1362 ),29. Jakie winno być prawidłowe ustawienie zawodników (oprócz bramkarza ,broniącego i zawodnika wykonującego rzut karny), podyktowanego w normalnym ,czasie gry: , ,A. Winni być na polu gry ,B. Muszą być na co najmniej na linii pola karnego ,C. Muszą być za punktem karnym ,D. Muszą być w odległości co najmniej 9,15 m. od punktu karnego ,E. Muszą być na zewnątrz pola karnego ,Odp. ,A,C,D,E    (,S. 36), ,30. Zawodnik będąc na polu gry zachował się niewłaściwie wobec jednego z ,sędziów. Czy miejscem wznowienia gry, przerwanej przez sędziego z tego tytułu, ,jest miejsce popełnienia przewinienia? ,Odp. ,TAK   (S. 116, kr. 3) , , ,

Leave a comment