Zmiany w Przepisach Gry: Artykuł 1 – „Pole gry” .,Kontynuujemy ,serię analiz najnowszych zmian w przepisach gry, które wprowadził IFAB. Dzisiaj analiza zmian w artykule “Pole Gry”.  Zapraszamy do lektury ! ,Najnowsze zmiany w przepisach gry wprowadziły kilka kosmetycznych zmian w treści artykułu ” Pole gry” :,•Wskazano, że boiska mogą, ,być albo naturalne, albo sztuczne, (zakazane są wstawki innej nawierzchni np. w polach bramkowych).,•Usankcjonowano przy tym stosowanie, ,tzw. muraw hybrydowych, (połączenie trawy normalnej i sztucznej).,•Pole gry ,musi mieć jednolitą nawierzchnię,, dozwolone jest wyłożenie sztuczną trawą jego najbliższego otoczenia(np. obszaru tuż za liniami bramkowymi).,•Na chorągiewkach, ,rożnych dozwolone będą ,loga, i emblematy klubów i federacji, (jednak nie reklamy).,

Leave a comment