,W N I O S E K     L I C E N C Y J N Y,S P R A W A     P I L N A  !!!, ,     Po rozmowie z sekretarzem KS MZPN w Krakowie okazało się, iż każdy sędzia co roku musi sporządzić wniosek o licencję…,W związku z powyższym proszę wymienionych kolegów (lista poniżej) o uzupełnienie tych wniosków i dostarczenie ich kol. Marcinowi Tesarskiemu do dnia 24 października 2013r (można złożyć podczas  zebrania !!!), ,Druk wniosku licencyjnego znajduje się w Menu!!!, ,S P R A W A    P I L N A   !!!, ,Lista osób które mają dostarczyć wniosek licencyjny:, ,Drabik Jerzy, ,Baran Roman, ,Królczyk Łukasz, ,Pawlikowski Jan, ,Ciężobka Marek, ,Chlipała Jan, ,Zoń Mariusz, ,Gacek Mateusz, ,Handzel Krzysztof, ,Niewiarowski Marcin, ,Opacian Andrzej, ,Traczyk Kamil, ,Tworek Stanisław, ,Zabrzewski Bartosz, ,Babicz Bogusław, ,Batkiewicz Zbigniew, ,Danielczak Marek, ,Górecki Franciszek, ,Marondel Wiktor, ,Meler Szymon, ,Mitoraj Stanisław, ,Sekułowicz Krzysztof, ,Sewioło Ryszard, ,Twardosz Justyna,​​,​, , ,​, ,

Leave a comment