,UCHWAŁA Nr 62 ,Zarządu  OZPN Nowy Sącz z dnia  25 stycznia  2017 r. w sprawie  naliczania kosztów uzyskania przychodu., , ,§ 1.,            Zarząd OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  25 stycznia 2017 r.   podjął jednogłośnie  Uchwałę o naliczaniu przez wszystkich sędziów oraz obserwatorów OZPN Nowy Sącz 20 % kosztów uzyskania przychodu od ekwiwalentu za prowadzenie ( obserwację ) zawodów piłki nożnej.,§ 2.,Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Wydziału Sędziowski  OZPN Nowy Sącz  Stanisław Brożek.,§ 3.,Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                            ,Za Zarząd: ,Prezes OZPN Nowy Sącz,       Robert Koral,

Leave a comment