, , , ,INFORMUJĘ ŻE SIERPNIOWE ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU, 30 SIERPNIA 2018 R  (CZWARTEK) GODZ. 17.30,Zebranie odbędzie się na stadionie miejskim w Nowym Targu ul. Kolejowa 161.,Szkolenie praktyczne z zakresu zarządzania rzutem karnym przeprowadzi nasz gość ,obserwator szczebla centralnego reprezentujący Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej ,Kol. Filip Robak,Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa a wszelkie urlopowania należy kierować na adres mailowy sekretarza Łukasza Królczyka. ,Jest to również ostateczny termin opłaty licencji sędziowskich i dostarczenia wniosku licencyjnego. , ,…,

Leave a comment