Uchwała nr XVI / 255 z dnia 20 października 2008 roku ,                               Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, dot. zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN ,w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych,Na podstawie art.34 & 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje :,1.W Uchwale nr 2 / 7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ,   ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych, przyjmuje się  ,   nową “Tabelę ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych i ,   sędziów technicznych” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.,2.Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt 1 pozostają bez zmian.,3.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ,Załącznik nr 1 do Uchwały, nr 2/7 z dnia 25 stycznia 20,03 roku Prezydium Zarządu PZPN ,zm. Uchwałą nr ,XVI/255 z dnia ,20 października, 2008 roku,Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, , ,Tabela ekwiwalentów dla sędziów III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz sędziów technicznych, ,
,
,
,
,Lp,
, ,
,
, ,Nazwa zawodów,
,
,Sędzia główny,
,
,Sędzia asystent,
,
,Obserwator – ,
,delegat,
, ,
,
,
,1.,
,
,III liga, finał klubowych MP juniorów starszych, 1/128 PP, I liga kobiet ,
,
,300,
,
,200,
,
,200,
,
,
,2.,
,
,1/2 klubowych MP juniorów starszych,1/2 finału klubowych MP juniorów młodszych, centralny,  ,finał Pucharów Deyny, Michałowicza, Kuchara i Górskiego,
,
,120,
,
,90,
,
,75,
,
,
,3.,
,
,IV liga seniorów, II liga kobiet,
,
,180,
,
,150,
,
,120,
,
,
,4.,
,
,Liga okręgowa seniorów,,
,
,120,
,
,90,
,
,80,
,
,
,5.,
,
,Liga juniorów starszych zpn,
,
,100,
,
,75,
,
,80,
,
,
,6.,
,
,Liga juniorów młodszych zpn,
,
,80,
,
,60,
,
,-,
,
,
,7.,
,
,Klasa A seniorów,
,
,100,
,
,75,
,
,70,
,
,
,8.,
,
,Klasa B i C seniorów,
,
,75,
,
,55,
,
,50,
,
,
,9.,
,
,Rozgrywki Pucharów Michałowicza, Deyny, Kuchara i Górskiego na szczeblu międzyzwiązkowym,
,
,75,
,
,55,
,
,50,
,
,
,10.,
,
,Okręgowa juniorów starszych,
,
,60,
,
,50,
,
,-,
,
,
,11.,
,
,Okręgowa juniorów młodszych,
,
,55,
,
,40,
,
,-,
,
,
,12.,
,
,Trampkarze i młodzicy,
,
,40,
,
,30,
,
,-,
,
,
,13.,
,
,Zawody sparingowe i kontrolne seniorów ,
,- I i II liga,
,- III liga ,
,- pozostałe,
, ,
,
, ,
, ,
,200,
,75,
,60,
,
, ,
, ,
,150,
,50,
,40,
,
, ,
, ,
,-,
,
,
,14.,
,
,Sędzia techniczny ( zawody międzynarodowe, międzypaństwowe, towarzyskie ),
,
,200,
,
,-,
,
,-,
,
,
,15.,
,
,Puchar Syrenki,
,
,300,
,
,200,
,
,-, ,

Leave a comment