KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS   PPPN

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:

1. Awanse IV ligi

Zarząd Kolegium Sędziów jest niezmiernie zadowolony że w sezonie 2021/2022 Kolegium Sędziów Nowy Targ w IV Lidze reprezentować będzie czterech sędziów z naszego kolegium w osobach Jana Pawlikowskiego – spadek * (po zdaniu egzaminu) oraz Łukasza Królczyka – spadek* (po zdaniu egzaminu) a także dwóch sędziów którzy awansowali z klasy Okręgowej w osobach Rafała Arendarczyka i Dawida Gaździaka. Na ten szczebel rozgrywkowy awansował również obserwator Jerzy Drabik.

Prezes Zarządu KS Nowy Targ wraz całym zarządem przekazuje serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w nadchodzącym sezonie

2. Awanse do Klasy „O”

Zarząd Kolegium Sędziów jest również zadowolony że w sezonie 2021/2022 kolegium sędziów Nowy Targ w Klasie „O” będzie reprezentować dwóch sędziów Klasy A którzy awansowali w osobach

  1. Patryk Michalak

  2. Szymon Florczyk

Pozostali przedstawiciele na tym szczeblu rozgrywkowym to:

  3. Bartosz Zabrzewski – spadek

  4. Paweł Barwiński * (po zaliczeniu egzaminów) – spadek

  5. Daniel Zygmond * (po zaliczeniu egzaminów) – spadek

  6. Michał Garb

  7. Kamil Fudro

3. Skład sędziowski Klasy „A”

Zarząd KS PPPN po głębokiej analizie dotyczącej pracy sędziów Klasy „A” (zdawanych egzaminów, obserwacji oraz frekwencji na zebraniach szkoleniowo-plenarnych i innych.) dokonał wyboru kandydatów do reprezentowania naszej Komisji w tej klasie rozgrywkowej tj. klasie „A” I tak nominację na sędziów Klasy „A” w sezonie rozgrywkowym  2021/2021 otrzymali:

               1. Bachul Patryk

               2. Baran Roman

               3. Chlipała Jan

               4. Filas Marcin – awans

               5. Firek Damian

               6. Firek Mateusz – awans

               7. Folwarski Paweł

               8. Hagowski Rafał – awans

               9. Kołodziejczyk Jakub

               10. Niklewicz Krzysztof

               11. Raksa Vadzim – awans

               12. Skoczyk Bartłomiej

               13. Suwada Zbigniew

               14. Zoń Mariusz

Prezes Zarządu KS Nowy Targ wraz całym zarządem nowym prowadzącym rozgrywki we wszystkich klasach rozgrywkowych przekazuje serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w nadchodzącym sezonie.

4. Egzaminy poprawkowe oraz zebranie szkoleniowo-plenarne

Ustalono, że egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „A” i „B” odbędą się w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) na stadionie miejskim w Nowym Targu o godz. 17:30. Egzaminy połączone będą równocześnie z comiesięcznym zebraniem szkoleniowo-plenarnym, które odbędzie się również na stadionie miejskim o godz. 19:00, gdzie obecność wszystkich sędziów KS PPPN jest obowiązkowa. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

5. Zabawa na zakończenie sezonu 2020/2021

Wstępnie ustalono termin kolejnego już spotkania sędziów wraz z partnerkami na imprezie kończącej sezon sędziowski, które odbędzie się 20 listopada 2021r. prawdopodobnie w Pensjonacie Limba, czyli tam gdzie dwa lata temu. Jest to termin wstępny, a jego potwierdzenie nastąpi w późniejszym terminie po ustaleniu przez Zarząd szczegółów dotyczących ceny. Zachęcamy wszystkich sędziów z naszej Komisji do wzięcia udziału w zabawie. Szczegóły zostaną przedstawione na kolejnych zebraniach szkoleniowych.

6. Najbliższe turnieje sędziowskie

W dniu 26 sierpnia 2021r. drużyna sędziów weźmie udział w turnieju sędziowskim organizowanym przez Kolegium Sędziów Nowy Sącz. Będzie to Memoriał Piotra Nowackiego.

7. Zakup sprzętu

Zarząd Kolegium Sędziów podjął decyzję o zakupie dresów z logo Kolegium Sędziów w kolorze czerwonym. Dofinansowanie tego sprzętu z funduszy własnych Kolegium Sędziów wyniosło 6110 zł.

8. Licencję sędziowskie

Przypomina się, że każdy sędzia na nowy sezon powinien mieć licencję sędziowską. Ostateczny termin złożenia dokumentów licencyjnych na sezon 2021/2022 i dokonania opłaty upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r. Po tym terminie sędzia nie posiadający licencji nie będzie dopuszczony do prowadzenia zawodów do czasu uregulowania należności licencyjnych.

9. Badania lekarskie

W związku z istniejącym stanem pandemii i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa uznaje się za ważne badania posiadane przez sędziów. Warunkiem dopuszczenia do sędziowania jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia u sekretarza KS PPPN Kamila Fudro.

10. Powołanie nowego Zarządu KS Nowy Targ

Prezes Zarządu KS Nowy Targ Marcin Tesarski powołany na kolejną kadencje wraz z honorowym Prezesem Zarządu Andrzejem Nowobilskim informuje że dokonano wyboru Zarządu Kolegium Sędziów Nowy Targ na lata 2021-2025.

W skład zarządu powołani zostali:

1.     Jan Pawlikowski – V-ce Prezes Ds. organizacyjnych, Ref. Ds. szkolenia

2.    Roman Baran – V-ce Prezes, Ref Ds. obsady

3.    Kamil Fudro – Sekretarz, Ref. Ds. Mediów społecznościowych i KFP

4.    Bogusław Górnik – Ref. Ds. obsady obserwatorów

5.    Paweł Barwiński – Ref Ds. Finansowych

6.    Marcin Niewiarowski – Ref Ds. organizacyjnych, egzaminów sędziowskich i kursu

7.    Jan Chlipała – Ref. Ds. Organizacyjnych i naboru sędziów

8.    Jerzy Drabik – Ref Ds. Organizacyjnych i Turniejów

9.    Stanisław Mitoraj – Ref Ds. Drużyny Sędziów

11. Komisja Rewizyjna

Na zebraniu odczytane zostało sprawozdanie finansowe z działalności organizacji w latach 2018-2021. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – Paweł Folwarski oraz członek – Czesław Żądło nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wniosła o przyjęcie absolutorium.

Powołano również Komisję na lata 2021-2025 w skład której weszli: przewodniczący – Paweł Folwarski oraz członkowie – Czesław Żądło i Michał Garb. Wybór ten został przegłosowany większością głosów

Leave a comment