,KOMUNIKAT ZARZĄDU KS PPPN,z dnia 15 marca 2015 r., , , ,W dniu 15 marca 2015 r Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1.  Opłaty porządkowe,Zarząd KS PPPN postanowił nałożyć opłaty porządkowe na następujących sędziów:, ,Rafał Machajda – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 26.02.2015r), ,Krzysztof Majewski–50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 26.02.2015r), ,Paweł Buczek – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 26.02.2015r), ,Daniel Faron – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 26.02.2015r),Opłaty porządkowe należy wnieść natychmiast u referenta ds. finansowych (nie później niż w terminie 7 dni). Niewniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi obsady dowodu wniesienia opłaty.,Odwołania od powyższych opłat porządkowych proszę przesyłać do sekretarza KS PPPN kol. Marcina Tesarskiego ( e-mail: ,cesarz81@o2.pl, )   ,2. SMS Portal Łączy Nas Piłka ,W związku z decyzją Prezesa MZPN dotyczącą zakupu 6 laptopów przeznaczonych dla Referentów Obsady dla sześciu najlepszych Podokręgów które w rankingu wysyłanych sms-ów zajmą pierwsze sześć miejsc, Zarząd KS zobowiązuje wszystkich sędziów do wysyłania sms-ów zaraz po zakończonych zawodach tak aby w rankingu zająć jak najwyższe miejsce, najlepiej w pierwszej trójce.,3. Zakup kamer przez Zarząd KS MZPN oraz akcja charytatywna,Zarząd KS MZPN podjął decyzję o zakupie czterech kamer, które przeznaczone mają być na cele szkoleniowe dla sędziów. Zgodnie z ustaleniami kamery trafią do poszczególnych podokręgów na jeden miesiąc w trakcie jednej rundy rozgrywkowej. ,Zarząd KS MZPN organizuje ponadto akcję zbierania zakrętek po butelkach plastikowych na zakup wózków inwalidzkich. W związku z powyższym prosi się wszystkich sędziów o zbieranie nakrętek. Akcję ze strony KS PPPN koordynował będzie V-ce Prezes Andrzej Nowobilski,4. Tabela dojazdów,Prezes MZPN Ryszard Niemiec zobowiązał przewodniczącego komisji finansowej MZPN Pana Tadeusza Kędziora do opracowania projektu nowych stawek za dojazdy dla sędziów mając na uwadze dobro klubów.,5. Egzaminy Klasa „B” oraz egzaminy dla kursantów,Egzaminy dla sędziów klasy „B” odbędą się w dniu 21.03.2015 na stadionie miejskim w Nowym Targu, natomiast termin poprawkowy odbędzie się 11.04.2015 również w Nowym Targu. ,Na egzaminach obowiązują następujące limity biegowe:,Sędziowie do ukończenia 35 roku życia: Bieg 30 sekund, chód 40 sekund,Sędziowie po ukończeniu 35 roku życia: Bieg 35 sekund, chód 45 sekund,Prawo awansu mają jedynie sędziowie którzy zaliczą egzaminy w limicie 30 s / 40 s,6. Drużyna Piłkarska ,Od poniedziałku 23 marca lub gdyby nie stopniał cały śnieg od poniedziałku 30 marca rozpoczynamy treningi drużyny piłkarskiej na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu ul. Kopernika. Cały czas zapraszamy chętnych do zgłaszania się do drużyny. ,7. Regulamin wypożyczenia zestawu słuchawkowego ,Opracowano regulamin wypożyczenia mobilnego zestawu słuchawkowego dla wszystkich sędziów, który dostępny jest na stronie internetowej KS PPPN, ,8. Program Mentorski,Osoby odpowiedzialne za program mentorski oraz sędziowie podopieczni: , ,Bogusław Górnik: Sobczak Kamil, Zygmond Daniel, Żądło Sylwia,Andrzej Nowobilski: Traczyk Kamil, Zoń Mariusz, Łukaszczyk Krzysztof,Jacek Włośiński: Skoczyk Bartłomiej, Zabrzewski Bartosz, Arendarczyk Rafał,Drabik Jerzy: Paszuda Mateusz, Wadas Maciej, Chlipała Sabina , ,9. Sprawy bieżące,-  Kol. Paweł Barwiński dopuszczony został do egzaminów dla sędziów Klasy „B” ale warunkiem podjęcia czynnego sędziowania jest załatwienie wszelkich dokumentów z KS Kielce oraz dostarczenie oraz wpisanie na listę sędziów OZPN Nowy Sącz,- Kol. Tomasz Lubiński nie został dopuszczony do egzaminów dla sędziów Klasy „B” do czasu załatwienia swoich spraw,- Kol. Paweł Buczek został wstrzymany w obsadzie do czasu wyjaśnienia swoich spraw,- Pozytywnie rozpatrzono pismo kol. Piotra Bukowskiego o urlopowanie z egzaminu dla sędziów klasy „B” w dniu 21 marca 2014 r i wyznaczono pierwszy termin egzaminu na dzień   11 kwietnia 2015.,

Leave a comment