Rozpoczynamy serię analiz najnowszych zmian w przepisach gry, które wprowadził IFAB. Codziennie będziemy analizować zmiany w poszczególnych artykułach. Zapraszamy do lektury ! ,Analizę zmiany w przepisach rozpoczynamy od nazewnictwa artykułów. Trzy artykuły zyskały nowe, bardziej odpowiadające treści artykułu nazwy:,•Art. 3:, „Zawodnicy” (zamiast „Liczba zawodników”);,•Art. 6:, „Pozostali sędziowie” (zamiast „Sędziowie asystenci”) – wprowadzono zapisy odnoszące się do dodatkowych asystentów oraz sędziów technicznych;,•Art. 10:, „Sposoby wyłaniania zwycięzcy meczu” (zamiast „Jak zdobywa się bramkę”) – wprowadzono do tego artykułu m.in. procedury towarzyszące rzutom z punktu karnego., ,

Leave a comment